Kvalitet & miljö

Eftersom vi sysslar med transporter så belastar vi miljön. Det är tyvärr ofrånkomligt. Men vi engagerar oss alltid extra för att åstadkomma bästa möjliga logistikplanering och optimering. På så sätt minskar vi antalet transporter och därmed vår egen och våra kunders miljöpåverkan.

Optimerade bilar med smarta rutter är inte bara miljövänligt utan sänker även våra kunders kostnader.
Ju fler som ser över sin logistik, desto bättre.

 

 

producerad av couloir